Category Archives: Uncategorized

דף יזכור לחברינו שאינם כבר איתנו, חברים שנלוו אלינו לאורך הרבה שנים ושלא נשכח אותם

1 אברהם פורת (פאש) הפקה 43 לוי אלי נהג 2 אגמון אריה במאי 44 ליאני דני הפקה 3 אגמון דליה משאבי אנוש 45 ליבוביץ משה אפסנאי 4 אדלני פטר צליל 46 ליברמן רני אביזרים 5 אורי סרפר תכניות 47 מזרחי … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

IETV Still Alive & Well -חי וקיים

Posted in Uncategorized | Leave a comment

How we learnt English :-)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Amos Malach A true soundman

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A few programs from those early days מספר תוכניות מהימים הראשונים

Posted in Uncategorized | Leave a comment

לזכרם של עובדי הטלויזיה הלימודית שאינם כבר איתנו

מבקש להעביר לכל אנשי הטלויזיה לדורותיהם תודה לשרה בר-מנשה

Image | Posted on by | Leave a comment

סרט הבדיקה הראשון של מצלמת ה 16 מ”מ בשנות ה 60, השימוש במצלמת סרט   16 מ”מ היתה השיטה המועדפת להשגת ולהצגת תוכן שמחוץ לאולפנים.  (צילומי חוץ) הטלוויזיה החינוכית רכשה מצלמת 16 מ”מ ובצעה מספר טסטים / צילומים כדי להתנסות בהפעלת … Continue reading

Link | Posted on by | Leave a comment